Linky na zpracování tenkých plechů ze svitku

  Linku je možno sestavit z těchto částí:
1. odvíjecí buben
2. rovnačka s popotahováním svitků
3. příčné dělení s odměřováním
4. ohýbačka
5. vytahování odpadu
6. prolamovací stroj

Příklady použití

I. příprava přístřihů plechů různých délek
Při použití základních částí 1, 2, 3, je možno ze svitku plechu připravovat libovolné délky tabulí plechu. Plech se odvine ze svitku, v rovnačce se vyrovná a na příčných hydraulických nůžkách, po impulsu odměřovacího zařízení, je odstřižen na požadovanou délku. Tímto způsobem je možno dosáhnout značných úspor zpracovávaného materiálu. Je možno umístit několik odvíjecích bubnů za sebou a tím zpracovávat různé jakosti, tloušťky nebo šířky svitků.

II. Doplnění vyřezávacích strojů
Stroje, které vyřezávají rozvinuté tvary z tabulí plechu, je vhodné doplnit o části 1, 2, 5 a tím je možno zpracovávat svitky s minimálním odpadem. Sestava je obzvláště vhodná na pracovišti při výrobě tvarových dílů vzduchotechnického potrubí.

III. Výroba čtyřhranného vzduchotechnického potrubí
V tomto případě je nutno linku sestavit z částí 1, 2, 3, 4, 6. Ze svitku je plech odvíjen a vstupuje mezi popotahovací válce dále do rovnacích válců. V této sestavě jsou rovněž umístěny prolamovací válce na vytvoření výztuh tvaru "Z". Na ovládacím panelu je nutno nastavit rozměry roury, (např. 400 x 500 mm) a odměřovací sekce předá příslušné impulsy ohýbacímu zařízení, které provede naohýbání roury a odstřižení, včetně potřebných přídavků pro provedení spoje.


Základní technické parametry:
 
Max. šířka svitku
Max. hmotnost svitku
Max. síla plechu
1 500 mm
5 tun
1,3 mm
     

    
Odvíjecí buben do hmotnosti 5 tun a šířky svitku 1500 mm s mechanicky rozpínacím středem

    
Vytahovací válce použité v sestavě II. slouží k odstranění odpadu ze stolu pálícího stroje