M-DA Doraz

Digitální délkový doraz M-DA je cenově výhodná a pohodlná možnost nastavení přířezových délek z jednoho místa pomocí ručního kola. Nastavená délka se ukazuje na displeji. M-DA má volný zdvih. Pákou se dorazový vozík stáhne o asi 10 mm zpět, aby se zabránilo vzpříčení materiálu při řezání. Je-li dorazový vozík volný, bliká ukazatel displeje, aby se předešlo chybě. M-DA je jednoduchý, ale velmi účinný a přesný délkový dorazový systém.

Nastavování délky ruční kolo
Zajišťování pozice ruční
Odečítání pozice digitální displej
Přesnost 0,1 mm
Délka 3000 / 6000 mm