Sklopné stožáry typové řady Radek

Sklopný stožár RADEK doporučujeme používat pro osvětlení míst, která jsou obtížně dostupná technickými prostředky na výměnu zdroje, jako jsou parky, sportovní areály, osvětlení ve svahu a na místech, kde je použití techniky z jakéhokoli důvodu nebezpečné, například železniční zastávky apod. Praktické použití je však možné všude.

 

Tyto stožáry se sériově vyrábějí v délkách od 4 do 5,5 m. Povrchová úprava je provedena otryskáním, 2x základní zinková barva a vrchní syntetický email.  Na přání se dodávají stožáry žárově zinkované.

 

 

 

Montáž stožáru vyžaduje základ z betonu třídy B15 o rozměrech 400x400x800 mm. Do základu se zabetonuje kotvící rámeček tak, aby byla zaručena kolmost stožáru po ustavení. Nesklopený stožár se nasadí na čtyři šrouby M12 kotvícího rámečku a zajistí se maticemi M12. Poloha stožáru se volí tak, aby při sklápění dříku stožáru nebyla v prostoru sklopení žádná pevná překážka. Na patu stožáru se připevní kryt rámečku.Konstrukce stožáru vyžaduje minimální údržbu. Při sklopení je nutno zkontrolovat opotřebení těsnícího kroužku a jednou ročně potřít kloub běžným mazivem.