Ruční litinové segmentové ohýbačky
XOD 1000/1,5 S a XKD 2000/1 S

          XOD 1000/1,5                         XKD 2000/1

  

Litinová ohýbačka s děleným pravítkem je jednoduchý stroj na ohýbání plechu pod ostrým úhlem i různým rádiusem ohybu. Je vhodný na výrobu krabic z plechu a podobných výrobků. Lze je použít  v opravárenských, zámečnických a zejména v klempířských dílnách. Doraz na stejný úhel umožňuje ohyby nebo přehyby na stejný úhel (úhlový doraz).Pro ohýbání stejných šířek ohybu je možno použít narážku šířky ohybu (zadní doraz). Stroj se vyrábí také s ochranným krytem závaží.

Typ  

XOD 1000/1,5 S

XOCR 1300/1,25 S

XKD 2000/1 S

Pracovní délka mm 1 030 1 330 2 050
Zdvih horní lišty mm 80 80 100
Zdvih dolní lišty mm 50 50 50
Max. tloušťka plechu s normálním pravítkem mm 3 2,5 2
Max. tloušťka plechu s děleným pravítkem mm 1,5 1,25 1
Max. úhel ohybu pravítko ostré  º 135
pravítko půlkulaté  º 180
Doraz pro stejné úhly ohybu  º 0-180
Doraz pro stejné šířky ohybu mm 300-800 420-820
Průchod mezi postranicemi mm 1 040 1 340 2 060
Pracovní výška mm 850 850 870
Rozměry stroje délka mm 1 800 2 200 3 200
šířka mm 1 000 1 720 1 740
výška mm 1 060 1 350 1 300
Hmotnost kg  615 1 050 1 650

 XOD 1000/1,5 S :

Normální příslušenství: doraz na nastavení úhlu ohybu
doraz na nastavení šířky ohybu
sada segmentových pravítek v délkách 30,35,40,45,50,55,60,100,215,400 mm
kotevní materiál
návod k obsluze
sada nářadí
Zvláštní příslušenství: pravítka na ostré úhly
pravítka půlkruhová různých poloměrů

 XKD 2000/1 S :

Normální příslušenství: doraz na nastavení úhlu ohybu
doraz na nastavení šířky ohybu
sada segmentových pravítek v délkách 30,40,45,50,60,100,200,400,1030 mm
kotevní materiál
návod k obsluze
sada nářadí
Zvláštní příslušenství: pravítka na ostré úhly
pravítka půlkruhová různých poloměrů