Sklopné stožáry typové řady  SSH

 

Sklopný stožár SSH doporučujeme používat pro osvětlení míst, která jsou obtížně dostupná technickými prostředky na výměnu zdroje, jako jsou parky, sportovní areály, osvětlení ve svahu a na místech, kde je použití techniky z jakéhokoli důvodu nebezpečné, například železniční zastávky apod. Praktické použití je však možné všude. Tyto stožáry se sériově vyrábějí v délkách 7,5  -  8  -  9  -  10  -  11  a  12 m. Povrchová úprava - žárový zinek.

Montáž stožáru vyžaduje základ z betonu třídy B15 o rozměrech 500x500x1500 mm. Do základu se zabetonuje kotvící rámeček tak, aby byla zaručena kolmost stožáru po ustavení. Nesklopený stožár se nasadí na čtyři šrouby M24 kotvícího rámečku a zajistí se maticemi M24. Poloha stožáru se volí tak, aby při sklápění dříku stožáru nebyla v prostoru sklopení žádná pevná překážka. Konstrukce stožáru vyžaduje minimální údržbu. Při sklopení je nutno zkontrolovat opotřebení spojovacího materiálu. Jednou ročně potřít třecí plochy běžným mazivem. Sklápění se provádí pomocí ručního hydraulického zvedáku.