Formy

Formy pro rotační tváření plastů

Standardními výrobky jsou různé druhy nádrží, ale touto technologií lze vyrobit i předměty ploché, vzniklé dodatečným opracováním polotovarů. Formy jsou navrhovány s prvotním cílem dlouhodobé výroby kvalitních plastových výrobků a dále pak usnadnit jejich obsluhu, zjednodušit manipulaci a snížit riziko poškození.

Formy se svařují z ocelového plechu. Povrch forem je upravován dle požadavků zákazníka - leštěn, brokován, pískován, ponechán původní a nebo potažen teflonem. Základními podklady pro výrobu formy jsou buď výkresy hotového výrobku, 3D soubor, nebo model ve skutečné velikosti.

Ke kontrole rozměrů budoucího výrobku se využívá polystyrenových modelů vyfrézovaných dle 3D souborů.
Samozřejmostí jsou opravy a udržování povrchu forem.
 

Přednosti rotačního tváření 

  • produktivní výroba i malých sérií výrobků
  • výroba uzavřených těsných nádob
  • možnost výroby výrobků od malé velikosti až po výrobky velkých rozměrů např. nádrže
  • možnost výroby plastových výrobků sílou stěny až několik cm
  • možnost definování složitých tvarů a detailů při výrobní operaci - závitů, osazení apod
  • možnost usazení výztužných kovových profilů do výrobků již při výrobní operaci - závitové vložky, příruby, speciální vložky pro osazení upevňovacích prvků nebo vypouštěcích zátek